له دنيا مې کډې باريږي (د خپل انجام په اړه فکر)

ګرانه ! د دنيا نه مو کډې باريږي او د کډو په بارولو کې به يوازې يوازې وو ، په دنيا کې دې داسې مست او داسې باغي او ياغي وينم چې فکر نه کوم ستا به مرګ ، آخرت او حساب په ياد وي .

لږ خپل انجام ته فکر کوه او دلته عمل وکړه او دلته پخپلو خطاوو و ژاړه هلته نه عمل شته او نه هم ژړا او فرياد ځای نيسي .

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً