بانګداري

بانکداری

د بانک له لارې معاملات

د بانک تاريخ

د بانک دندې يا وظيفې

د بانک حسابونه

اسلامي بانکداري

د اسلامې بانک ځانګړتياوې

د اسلامی بانکونو موخې

د اسلامي بانک حسابونه

د اسلامي او سودي بانکونو په مينځ څه فرق دی ؟

د بانک ګټه په اجماع د امت حرام ده

په سودي بانک کې کار کول څه حکم لري ؟

د سودي بانک په داسې برخه او شعبه کې کار کول چې هلته سود نه وي

د بانک په قرغه کشي يا بخت حساب کې کډون کول څه حکم لري ؟

د سود څخه توبه او د خلاصون لاره

مهم مسائل

د سود په اړه مفصل معلومات

په بانکونو کی کار کول څنګه دی ؟

کار کردن در بخش از بانک که در آن سود نباشد

په بانک کې د (Saving account) حساب

د مخابراتي شبکې څخه د کرېديټ په قرض اخيستل

د افغانۍ نوي نوټونه په لوړ قيمت اخيستل څه حکم لري ؟

په سودي بانک کې د پيسو ساتل څه حکم لري ؟

په سودي بانک کې د دندې تر سره کول څه حکم لري ؟

په دار الکفر کې د مسلمان د پاره د سود خوړل جاېز دي ؟

د بانک د قرغه کشۍ پيسې څه حکم لري ؟

د بانک په قرغه کشی کې د حساب خلاصول څه حکم لري ؟

په بانک کې د کمپلانس افيسر په توګه دنده تر سره کول څه حکم لري ؟

په امريکا کې د بانک له لارې د کور اخيستل

په جومات کې د بانک د تحفه شوی شي کارول

د بانک له لاري معاش کې د اضافي پيسو حکم

د بانکونو د سود او قمار مسائل

حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا ( د سودي بانک په غير سودي څانګه کې کار )

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً