د ياسين نوم په انسان ايښودل جواز لري او که نه ؟

 

 

٣سوال-دياسين نوم په انسان ايښودل جوازلري اوکنه؟

ستاسوورورسر معلم عبدالرحيم(شېرزاد) کيمپ ١٢
هري پور هزاره .


 

نام ياسين نهاندن بر يک مسلمان از نظر شرعي چه حكم دارد؟ بعضي كسانى ديده ميشود كه نام  ياسين دارد.
 
الحمدلله،
اسم ياسين بر فرزندان ايرادي ندارد و منع شرعي بر آن نيست.
ولي مستحب است نامگذاري فرزندان به نامهاي عبدالله و عبدالرحمن باشد زيرا رسول اکرم صلي الله عليه وسلم فرموده است: (إن أحب أسمائكم إلي الله: عبدالله و عبدالرحمن). يعني: «محبوبترين نامهاي شما در نزد خداي متعال، عبدالله و عبدالرحمن است».( مسلم، حديث شماره‌ي 2132)
اين دو اسم، مشتمل بر صفات عبوديت و بندگي است و خداي متعال در قرآن كريم به صورت تركيب اضافي، اين اسمها را آورده است.
 
– گذاشتن نامهاي پيامبران بر فرزندان نيز نيکوست؛ چراكه پيامبران الهي، برترين انسانها هستند و اخلاقشان، بهترين اخلاقها و رفتارشان، پاكترين رفتارها بوده است و نهادن نام آنها بر فرزندان، باعث مي‌شود كه انسان به ياد آنها و ويژگي‌هاي نيكشان بيفتد. علما بر جواز نامگذاري فرزندان به نام پيامبران اجماع كرده‌اند. رسول اکرم صلي الله عليه وسلم نام يكي از پسرانش را ابراهيم نهاد. بهترين اسم، از ميان نامهاي پيامبران، نام پيامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم  است.
 
ـ نامگذاري فرزندان به نام يكي از اصحاب رسول‌الله صلي الله عليه وسلم و يا ساير صلحا. در اين باره مي‌توان زبير بن عوام رضي الله عنه را الگو قرار داد كه نام نه تن از شهداي بدر را بر فرزندانش نهاد و آنها عبارتند از: عبدالله، منذر، عروه، حمزه، جعفر، مصعب، عبيده و خالد.
 
بر اساس دلايل شرعي، نامگذاري فرزند به هر يك از صورت‌هاي زير حرام است:
مسلمانان بر اين اتفاق نظر دارند كه هر اسمي كه به صورت تركيب اضافي عبد و نام يك مخلوق باشد، حرام است. به عبارت ديگر جايز نيست كه نام كسي مركب از واژه‌ي عبد و نام مخلوق باشد؛ همچون نام عبدالرسول، عبدالنبي، عبدالحسين و عبدالامير و امثال آن. چراكه تمام آفريده‌ها و بندگان خدا، هرچند داراي مقام والايي باشند، باز هم مخلوق و نيازمند خدايند و در برابر عظمت و جبروت الهي، هيچ و ناچيزند و تنها خداي متعال، سزاوار عبادت و بندگي مي‌باشد؛ از اين رو انتخاب نام‌هايي كه بندگي را به مخلوق نسبت مي‌دهد، جايز نيست.
 
والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
 فتاواي اهل سنت و جماعت
Print Friendly, PDF & Email