رمی جمرات وطواف وداع

 

روز دهم ذى الحجه  (عكس شماره  29) ( العاشر من ذي الحجة )
روز اول عيد قربان است. روزى است كه مسلمين در شرق وغرب وحجاج درميدان منى به وجه خصوص آن را استقبال مى نمايند,واز نعمتى كه خداوند به انها انعام كرده خوش هستند, وقرباني هاى خود را به قصد تقرب به خدا ذبح مى كنند.
حاجي بعد از رمى جمرة عقبة تكبير كَفتن را آغاز مى نمايد..الله اكبرالله اكبرالله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
خطاهاى كه در رمى جمرات صورت مى ﮔيرد :
·    بعض به اين عقيده اند كه وقت رمى جمرات شيطانان را مى زنند، بنا بر اين با غضب ونفرت وحقد آنر را سنـﮒ مى زنند, حال آنكه كه رمى جمرات تنها به اقامه  ذكر خداوند است.
·    زدن جمرات با سنـﮔريزهاى بزرﮒ, با كفش ويا چوب.واين غلو در دين است, وپيامبر ص از آن منع نموده است.
·    دكه زدن وفشار آوردن بر يكديـﮔربه خاطر رمى جمرات كه خطا كلان است , وبر حاجى لازم است كه با برادرانش دلسوز ومهربان باشد, واز جاى مناسب سنـﮔريزه را رمى نمايند، تا در حوض بيافتد، ولازم نيست كه ستون را اصابت كند،
·    همه سنـﮔريزههاى را يك بار باهم پرتاب كردن ، در اين صورت برايش يك بار حساب مى ﮔردد،وبايد سنـﮔريزه هاى را يک پس ديـﮔرى به سوى جمره پرتاب كند، وبا پرتاب هريک سنـﮔريزه الله اکبر بـﮔويد.  
بعد از آن كه حاجى جمره عقبه را رمى نمود، و موى سراش را تراشيد يا كوتاه كرد، همه چیزهاى كه در حالت احرام ممنوع بودنند، برايش حلال وجايز مى شود، به جز زنان .
                          رمى جمرات          رمي الجمرات ( عكس شماره 30)
1. وقتى رسيدن به منى، در صبح روز عيد اين كارهاى را انجام بدهد
جمرة عقبة را هفت سنـﮔريزه بزنند، وهمراه پرتاب هر سنـﮔريزه الله اكبر بـﮔويد.
2.  در مدت سه روز تشريق هر سه جمرات صغرا ، وسطى ,عقبه ، هر كدام اش را هر روز هفت هفت سنـﮔريزه بزنيد، وهمراه پرتاب هر سنــﮔريزه الله اكبر بــﮔويد.
 
  

طواف افاضه     طواف الإفاضة
 طواف افاضه يكى از اركان حج است كه جز به آن حج تكميل نمى شود. حاج بعد                                                                       
از آن كه در صبح روز عيد جمره عقبه را رمى كرد بسوى مكه مى رود تا هفت دور    
طواف افاضه را انجام دهد، بعد از آن سعى را انجام دهد، ار متمتع است، وار قارن                         
يا مفرد بود درصورتيكه قبلا با طواف قدوم سعى نكرده بود همين يك سعى را انجام مى  
دهد. وتا خير طواف افاضه تا بعد از ايام تشريق وفارغ شدن از رمى جمرات جايز
است ،وقتى حاج رمى وتراشيدن موى سر وطواف افاضه را انجام دهد همه چيز هاى
كه در حا لت احرام  براى او ممنوع بود برايش جايز مى ﮔردد .حتى همسرش.

 

    روزهاى تشريق (از عكس شماره 33 الى 35) ( ايام التشريق )
از شب يازدهم ذى الحجه شروع مى شود
 
·    بعد از طواف افاضه در روز دهم ذوالحجه حاجى به منى برمى
 
ﮔردد تاسه شب ايام تشريق را درانجا بـﮔذارد.
 
·    وكسى كه مى خواهد زودتربرود. دو شب در منى باقى مى
 
ماند ،خداوند متعال مى فرمايد 🙁وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ
 
مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ
 
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)
 
ترجمه : وياد كنيد خدا را درچند روزهاى شمرده شده (يعنى ايام منى11و12و13 )    پس كسى كه شتاب كوچ كند دردو روز ( يعنى از منى )پس   ناه نيست بر وى،  وهركه تاخير كند ناهى برا و نيست،براى كسى كه تقوا    پيشه كند،وازخدا بترسيد!   وبدانيد شما بسوى او جمع اورده خواهيد شد.    
                       
                      
                               بر حاج واجب است…
·       جمرات را در سه روز كه در منى هست رمى كند.
·        الله اكبر ﮔفتن همراه پرتاب كردن هر سنـﮔريزه.
·        به كثرت ذكر خدا ودعا كردن.   
·        مراعات نمودن آرمش ونرمى.
&
middot;      
 حاجى بايد از فشار آوردن و هل دادن ودرﮔير شدن با ديـﮔران در زمان رمى جمرات بپرهيزد.
 
                                             رمى جمرات                            رمي الجمرات
·    براى حاج سنت است كه بعد از پرتاب نمودن جمره صغرا، وسطی به رخ قبله ايستاده شود، و از بارﮔاه خدا دعا طلب نمايد.
·       بعد از زدن جمره بزر ( جمره عقبه ) ايستاده نشود , ونه دعا طلب كند.
·     و كسانيكه شتاب كوچ دراند در دو روز اول ازمنی برايشان واجب است که هر سه جمرات را بعد از زوال (چاشت) روز دوازدهم سنـريزه پرتاب نمايد، وقبل از غروب خورشيد بايد از منی خارج شودند ، ار در منی باقی ماند برايش لازم است که شب سيزدهم را هم درمنی سپری نمايد ، و نيز در روز سيزدهم هر سه جمرات را  سنـريزه پرتاب نمايد.  
وار امادـى سفر و كوچ را رفته باشد مى تواند بعد از روز دوازدهم سفر نمايد, وبر وى در منى شب سپری کردن لازم نيست . 
 
 
 
                       طواف وداع ( رخصتى )                طواف الوداع
بعد از بيرون رفتن از منى حجاج براى طواف ﮔرد كعبه بسوى مكه مكرمه حركت 
  
مى كنند،پس از آنكه حجاج مناسك وواجبات واركان حج را انجام مى دهند بايد  
 
  اخرين كار ايشان طواف وداع باشد ،زيرا پيامبرص مى فرمايد: هيچ كس از شما
 
بيرون نرود بدون اينكه براى اخرين بار كعبه را طواف نمايند.
 
طواف وداع آخرين واجب ازواجبات حج است.حاجى اندكى قبل ازسفر بسوى
 
خانواده  خود انرا انجام دهد، اين طواف بر همه واجب است .
 
به جز زنان كه در آن وقت دوران قاعدـى(عادت ماهانه) آنها باشد يانفاس باشد
 
،طواف  وداع از ذمه اين زنان ساقط است وبه آنها چيزى واجب نيست.
 
 
 

 

از كتاب حج وعمره تصنيف/ شيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله  
تتبع ونـﮔـارش / شيخ دوكتر ناصر العبيد
مترجم / عزت الله مخلص
 
 
Print Friendly, PDF & Email