احكام عمره

 

احكام عمره(از عكسهاى رقم 9 إلى 14)
                                       صفت عمره
پيامبر r فرموده (عمره تا عمره ديـﮔر كفاره ﮔناهانى است، كه بين آن انجام مى شود،وهيچ جزا وثوابى براى حج مبرور جز بهشت نيست.) البخارى ومسلم
مستحب است براى عمره ﮔذار
وقتى به شهر مکه برسد غسل كند بعداً بسوى مسجد الحرام به بيت الله العتيق برود,تا مناسك عمره را ادا نمايد.واﮔرغسل نه كرده به مسجد الحرام برود اشكالى ندارد .
 
   دعاء  داخل شدن به مسجد الحرام
وقتى داخل شدن ابتداء پاى راست خود را داخل نمايد، و بـﮔويد :أعُوذُ بالله العظيم وَوجْهه الكريم وسُلْطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهمَّ افْتح لي ابْوابَ رحْمَتِك  همچنين مستحب است که اين د عا هنـﮔـام دخول به هر مسجدی خوانده شود.
                          چـﮔونـﮔـى احرام  (كيفية احرام)
براى مرد در طواف عمره و طوف قدوم اضطباع سنت است . اضطباع يعنى اينكه شانه راستش را برهنه کند و چادر را زير بغل راست نمايد،وقسمت ديـﮔر را به شانه چپ بيندازد .
                          سپس طواف را آغاز نمايد
 طواف هفت دور است، ازحجراسود طواف را شروع نمايد,اﮔرمى توانست حجراسود را بوسه دهد بشرطيكه به مردم اذيت نه رساند ومنجر به ناسزاكَوبى دشنام  زد وخورد نشود ، و كافي است كه از دور به دست اشاره نمايد، وبكَويد: الله اكبر . در دوران طواف نياز به اين نيست كه به پيش رو حجر اسود استاده شود.
                                         
                                      صفت طواف
 
وقتى به ركن يمانى برسد اﮔر ميسر باشد به دستش آن را لمس نمايد،وآن را نه بوسد ونه به آن بمالد، چنانکه بعضی ازمردم چنين کرده با سنت رسول الله مخالفت مى کنند، اﮔر استلام کردن رکن يمانى ميسر نه باشد به طواف خود ادامه بدهد ، بدون اينکه که به دست خود به سوی آن اشاره نمايد و يا تكبير بـﮔويد، مستحب است كه درميان ركن يمانی واحجر اسود اين دعاء را بخواند: ( رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار ) ترجمه : پروردﮔـار به ما در دنيا نيكى وسلامتى عطا فرما و در اخرت نيز نيكى  عطا فرما وما را از اتش دوزخ نـﮔـاه كن .
همين طور عمره ﮔذار هفت بار طواف را تكميل نمايد،هر دور طواف به حجر اسود آغاز مى شود وبه آن خاتمه مى يابد. رَمَل سنت است، رمل يعني (تند رفتن وﮔذاشتن قدمها نزديك با هم ) رمل فقط در سه دور طواف عمره وطواف قدوم سنت است .
 
 
                                     ملاحظات درمورد طواف :-
·                                                                                      بعضى از داخل حِجْر طواف مى كنند وبر اين عقيده اند،كه طواف شان صحيح است،و در حقيقت حِجْر جزء از كعبه است، وبايد طواف خارج از حجر انجام يابد.
·                                                                                      استلام همه ﮔوشه هاى كعبه ،و دست كشيدن به ديوارهاى آن، وماليدن خود به ديوارها و دروازها وپردها کعبه و مقام ابراهيم عليه السلام، اين كارها جايز نيستند، اين عمل ها بدعت است در شربعت اساس ندارد وپيامبر rآن را انجام نداده است.
·                                                                                      براى خانمها لازم است كه از فشار آوردن برمردان واختلاط به آنها خصوصا درطواف ودر كنار حجر اسود ومقام ابراهيم پرهيزنمايند .  
                             كارهاى كه بعد از طواف انجام ﮔيرد
 
1-                                                                                              شانه راست خود را بپوشاند.
2-                                                                                              دو ركعت نماز پشت مقام ابراهيم بخواند ارميسر باشد ، وار نه باشد در هر وشه مسجد الحرام می تواند اين دو رکعت را بخواند ،اين دو رکعت سنت موکده هستند، در رکعت اول بعد از فاتحة سورة الكافرون بخواند،ودر ركعت دوهم بعد از فاتحة سورة اخلاص بخواند،اﮔرعلاوه از اين دو سورت سورتهاى ديـﮔر بخواند اشكالى ندارد .
صفـا مروه
 
صفا :
پس از طواف،عمره ﮔذار بسوى صفا برود تا درآنجا هفت بار بين صفا ومروه سعى کند، وقتی به صفا نزديک شود اين آيت را بخواند :{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}
      و رو به روى كعبه ايستاده شود وستائش خدا را بـﮔويد وسه بارتكبير ويد و دستها خود را بلند كرده اين دعا را بخواند :  (لاإلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيکَ لهَ، لهَ المُلکُ وَلَهُ الْحمْدُ وهوَعلیَ کُلِّ شئٍ قَدِير,لاإلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُأنْجَزَ وعْدَه، ونَصَرعَبْدَه وهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحْدَه). و اين دعا را سه بار تكرار نمايد
     و درميان اين دعا دعاهاى ديـرهم بـﮔويد، واﮔرفقط به اين اكتفا كرد اشكالى ندارد، و در دعا دستهايش را بلند كند، و دروقت تكبير به دستهايش اشاره نه نمايد. 
     به هر دو دست اشاره كردن يكى از اشتبهاى است كه بسيارى ازحجاج وعمره كننده ﮔـان مرتكب آن مى شود.
     سپس پاين بيايد و به سوى صفا برود ، برای خود و خانواده و مسلمانان دعا کند،وقتى به ستون چراغ سبز رسيد ، تند بدود ،- و تند دويدن براى مردان است نه برای زنان – تا که به ستون سبز دوم برسد وبعد از آن به صورت عادى رفتاركند تا به مروه برسد.
مروه :
·                 وقتى به مروه برسد رو به روى كعبه ايستاده شود وآن دعا را بخواند كه هنـﮔـام بالا رفتن به صفا خوانده بود آما آيت را اينجا نخواند سپس دعا کند و پاين بيايد وبه سوی مروه حرکت نمايد تا به نشانی سبز برسد و بعد از ستون سبز تا به ستون سبز دوم تند بدود و بعد از آن به صورت عادى راه برود تا به صفا بالا شود , واين قسم سعى هفتـﮔانه را بين صفا و مروه تكميل نمايد .
·                آمدن ازصفا به مروه يك باراست. وبرﮔشتن ازمروه به صفا بارديـﮔرمحسوب مى ﮔردد.  
·                اﮔر سعى را پياده شروع کرد باز خسته يا مريض شد می تواند سوار کارى شود ، و سعی را انجام دهد.
· برای زن كه درحالت عادت ماه انه ش باشد و يا نفاسه باشد مى تواند سعى را انجام دهد اما طواف كردن جايز نيست . سعى كردن جايز است زيرا كه محل سعى جزو مسجد الحرام نيست.
· عمره ﮔذار بعد از تكميل سعى بين صفا ومروه موهاى سراش را بتراشد ويا كوتاه كند , تراشيدن خوب وبهتر است.  
·    زن از موهاى خود به اندازه يك بند انـشت كوتاه مى كند.
·   به اين صورت

Print Friendly, PDF & Email