د حج ارکان ، واجبات او سنت

د حج ارکان ،واجبات او سنتونه

الف : د حج ارکان : هغه افعال دي چه که له حاجی څخه پاتې شي نوحج يې نه صحيح کيږي اوهغه دری دی 1- په عرفات دريدل 2- طواف زيارت يا افاضه 3- احرام
د حج واجبات :
1- له مقياتو څخه احرام تړل
2- د طواف نه ورسته دوه رکعته لمونځ کول .
3- په اوداسه سره طواف کول .
4- د حجرالاسود نه په طواف پيل کول .
5- د بيت الله او حطيم په چاپير طواف کول .
6-  په طواف کې بل چاته زحمت نه رسول .
7– سعی  د صفا څخه شروع کول او په مروی پای ته رسول .
8- په سعی کې اوه کردشه پوره کول .
9- د عرفی د ورځی د زوال نه ورسته تر ماښام پورې په عرفات ودريدل .
10- په مزدلفه کې د مشعرالحرام سره يوه شيبه ودريدل .
11- د اختر په ورځو کې د عقبی جمرې ويشتل .
12- د حج يا عمرې په پای کې د ويښتانو خريل يا لنډول .
13- د اختر په اوله ورځ قرباني کول (د څاروي حلالول) اول ذبح بيا د ويښتانو خريل
14- د صفا او مروی د سعی کولو لپاره نيت کول .
15- طوا ف صدر کول
که له حاجی څخه کوم واجب عمل ترک شي نو دم (د څاروي حلاول ) پری لازميږي که يې دا په توان کې نه وي يعنی اقتصادی توان ونه لري نو لس روژی به نیسی دری ورځې په مکه کې او پاتی چې کله کور ته ورسيږي .
د حج سنتونه
1- د احرام تړلو لپاره غسل .
2- طوا قدوم کول .
3- د احرام تړلو په وخت کې خوشبويي استعمالول.
4- تلبيه ويل
5- په هغه طواف کې د پهلوانۍ پيښي کول چه وروسته ترې د صفا او مروي سعی کيږي .
6- په طواف کې په لومړيو دريو شوطونو کې د پهلوانۍ پيښی کول يعنې رمل کول .
7- د طواف کول .
8- د طواف ګردشونه .
9- د طواف ګردشونه په پرله پسې ټوګه سرته رسول .
10- د سعی ګردشونه په پرله پسی ډول کول .
11- د عرفات لپاره په منا کې شپه کول .
12- په عرفات کې د ماسپښين او مازديګر لمونځونه يو ځای د ماسپښين په وخت په جماعت ادا کول .
13- تر عرفات وروسته په مزديفه کې شپه کول

14- په عرفات کې د صخري (ډبرين ځای )سره ودريدل .

آن لاين اسلامي لارښود

 

Print Friendly, PDF & Email