د ايمان خرابونکي اخلاق او اعمال

 

 
د ايمان خرابونکي اخلاق او اعمال
 
الغضب ليفسد الايمان کمايفسدالصَّبرُالعسل (رواه بيهقی فی شعب الايمان)
غصه اوقهرايمان داسې خرابوي لکه زيړمصبر چه شهد يا عسل خرابوي .
تشريح : کله چې عصه راشي نو له سړي څخه داسې خبرې وځې چې د الله ج د حدودو څخه تجاوز وشي او له ده څخه هغه خبرې او حرکتونه صادرشي چه د دين د بربادی سبب ګرځې او د خدای ج له رحمت څخه لری والی رامنځته کوي .
من مشی مع ظالم ليقويه وهوعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام (رواه بيهقی فی شعب الايمان)
کوم څوک چې د ظالم د مدد لپاره هغی پسې لاړ شي ملګتيا يې وکړي او ده ته ددی علم وي چې داظالم دی ظلم کوي نو هغه د اسلام نه ووتلو .
تشريح : هر کله چې سره له علم د ظالم ملګرتيا او دهغې په څه ډول مدد کول دومره لويه ګناه ده چې رسول الله صلی الله عليه وسلم داسې سړی د اسلام نه وتونکی ګرځولی دی .نو خپله د هغه سړي به څه حال وي چې خپله ظالم وي اودهغوی به څه حال وي چې د ظالموکفارو مدد او ملګرتيا کوي  .
ليس المؤمن بالطعان ولاباللعان ولا الفاحش ولاالبذی (رواه بيهقی فی شعب الايمان)
مؤمن عيب ،لعن واله نه وي اوفحش ويونکی او بد کلامه نه وي .
يعنی د چا غيب نه پلټي پر چا لعنت نه وايې ،ګنځل نه کوي ،فاحشي او بدی خبرې نه کوي .
عن صفوان بن سليم انه قيل لرسول الله صلی الله عليه وسلم ايکون الؤمن جباناً قال نعم ،فيقل له ايکون المؤمن بخيلاً قال نعم ،فقيل ايکون المؤمن کذاباً قال لا (رواه بيهقی فی شعب الايمان)
دصفوان ابن سليم نه روايت دی چې د رسول الله ص نه پوښتنه وشوه چې آيا مسلمان بزدل کيدای شي ؟ هغوی ص وفرمايل چه هو ، (په مسلمان کې دا کمزوري کيدای شي) بيا عرض وشو ايا مسلمان بخيل کيدای شي ؟ هغوی ص وفرمائيل هو ، بيا عرض وشو چه ايا مسلمان کذاب يعنی ډير دروغجن کيدای شي ؟ هغوی ص وفرمائيل چه نه يعنی د ايمان سره بې باکه دروغو ناپاکه عادت نشي جمع کيدای – ايمان دروغ نشي برداشت کولای .
Print Friendly, PDF & Email