د بل چا د ښځې سره نکاح نه صحي کيږي

يو کس موجود دی ښځه يې له بل چا سره تښتيدلې ده او تښتونکي کس خپل ځان ته نکاح کړی ده آيا دا نکاح صحي کيږي ؟ – عبدالله
ځواب
بسم الرحمن الرحيم
العياذ بالله – ای الله پردې مو وکړې .
داسې نکاح حرامه ده (لايجوز للرجل أن یتزوج زوجة غيره وکذا فی السراج الوهاج (عالمګيرې ۲۹۸/۱ ) .
او څوک چې دا کار کوي سخت ګناهکار او فاسق دی او څوک چې ددې فاسق سره مرسته کوي سخت ظالم او جابر خلک دي مسلمانان ته پکار ده چې له هغوی سره خپل تعلقات او روابط ختم کړي (کفايت المفتي ۱/۵ ) .
Print Friendly, PDF & Email