که بد خوب ووينم

 

که بد خوب ووينم
که سړی داسې خوب ووينی چې ګمان کيږي خطر ناک او وحشتناک وي نو څه کول پکار دي ؟
 
۱- که بد او وحشتناک خوب وليدل شي خپل اړخ به بدل کړي هغی بل ارخ ته به دری ځله تف کړي او دری ځله به غوذ بالله ووايې ان شآء الله چه هيڅ قسم ضرر به ورته ونه رسي .
۲- خپل خوب به يو صالح ،خيرخواه او د ويښ فکر خاوند  سړي ته بيانوي ترڅو مو خوب ته بد تعبير ورنه کړي .
۳- که کوم چا خوب نه وي ليدلی او دی په درواغو وايې چې ما خوب ليدلی دی نو دا لويه ګناه ده .

حکيم الامت اشرف علی تهانوي رح

Print Friendly, PDF & Email