قرآن از ديدگاه دانشمندان غربي 

 

د قرآنکريم په اړه د غرب دعلماؤ نظرونه

قرآن از ديدگاه دانشمندان غربي 

 

ورژیل گیورکیو: درهیچ یک از ادیان بزرگ تا این حد (به اندازة تاکیدقرآن) برای معرفت ارزش و اهمیت قائل نشده است. قرآن چنان از معارف الهی سرشار است که بشر هر چه بيشتر در عرفان و فلسفه پیشرفت کند به همه اسرارآن احاطه پیدا نخواهدکرد.
 
●سومار: قرآن علاوه براینکه یکی از لطیف ترین کتب ادبی است، مکمل قوانین اخلاقی، کشوری، لشکری و اجتماعی است.
 
●کارایل (مورخ و اندیشمند معروف انگلیس): اگر یکبار به این کتاب مقدس نظر افکنیم حقایق برجسته و خصایص اسرار وجود، طوری در مضامین و جوهرة آن پرورش یافته که عظمت و حقیقت قرآن به خوبی از آنها نمایان میگردد و این خود مزیت بزرگی است که فقط برای قرآن اختصاص یافته و در هیچ کتاب علمی، سیاسی و اقتصادی دیگردیده نمیشود.
 
●گوته (فیلسوف وشاعربزرگ آلمانی): قرآن اثری است که (احیاناً)به واسطه سنگینی عبارات، خواننده در ابتدا رمیده میشود و سپس مفتون جاذبه آن میگردد و بالآخره بی اختیار شیفته زیبائی های متعدد آن میشود.
 
●سنایش: بی گمان قرآن همان قانون کامل و همگانی است که باطل نه از رو به رو، و نه از پشت سر به هیچ وجه نمیتواند در آن راه یابد. این کتاب شایسته و بایسته هر زمان و مکان است. اگر مسلمانها چنانچه سزاوار است به آن متمسک شوند و به تعالیم و احکامش عمل کنند، آقای عموم اقوام و ملل خواهند شد، همچنانکه در گذشته بودند.
 
●راکستون اسکاتلندی: سالیان دراز در جستجوی حقیقت بودم تا اینکه حقیقت را دراسلام یافتم. پس قرآن عظیم را دیدم و شروع به مطالعه آن نمودم تمام سوالاتم را این کتاب جواب گفت. قرآن ابهت و ترس را در انسان الهام میکند و در عین حال ثابت می نمايد که هر چه میگوید حقیقت است.
 
●هربرت جرج ونو: مهمترین کتاب دنیا قرآن است. چون تاثیری که این کتاب آسمانی در دنیاکرده، نظیر آنرا هیچ کتابی نداشته است. قرآن کتاب علمی، دینی، اجتماعی، اخلاقی و تاریخی است و برای همیشه مقررات و قوانین و احکام آن با اصول قانونی امروز هماهنگ است.
 
●گلادستون: گلادستون سیاستمدار انگلیسی قرآن را به مجلس عوام برد و گفت: «تا این کتاب الهی باشد، سیادت و برتری انگلیستان در ممالک اسلامی محال است».

سايت اهل سنت تابش

Print Friendly, PDF & Email

یو څرګندون یا تبصره

  1. خدای ج مو خوشاله او کامیابه لره خپل ښکلی او ښایسته مطلبونه دحقیقت لار مجلی له لاری ګوری مننه تره خیل