په قطب شمال کې حيوانات څنګه ژوند کوي

سبحان الله وبحمده سبحان العظيم
په دې ويديو کې وګورئ چې حيوانات په څه شان خپل ځانونه او بچيان د واوري او اوبو پر سر انتقالوي .
په دې ويديو کې وګورئ چې اوښ خپل سر پر ځمکه ږدې تر څو ماشوم ورباندې پورته شي او د الله تعالی د هغه حکم قدردانی کوي کوم چې د انسان ته د تسخير او فرمابرداری حکم دی .
ای انسانه ! ته ولې هغه ستر څښتن جل جلاله ته چې ستا لپاره يې هر څه مسخر کړي سر نه ټيټوې ؟
دا د يو حيوان لطف دی له انسان سره نو د الله تعالی لطف له انسان سره څومره وي ؟
Print Friendly, PDF & Email