با همسرت رفيق باش

 


ای کسی‌که خداوند این بانوی مهربان و لطیف را به تو بخشیده است ، و پیامبر ﷺ تو را در مورد آن نصیحت کرده است.
🌷🌷🌷🌷🌷

با همسرت رفیق باش!
با آنکه خانهٔ پدرش را صرف برای تو ترک کرده است و تو او را از گرمی محبت محروم کرده‌یی!

با همسرت رفیق باش!
او دنیای زیبا را در باتو بودن ترسیم کرده است،
پس با او تندی نکن، اگر خطایی هم کرد.
🌷🌷🌷🌷🌷

با همسرت رفیق باش!
وقتی که دنیا بر او سخت شد،پس او را تحت فشار قرار نده با خواسته هایت و مواظب باش که او با رفتار تو احساس نکند که کمتر از دیگران است ، تو آئینه هستی که او خود را در تو و کلمات تو می‌بیند.
🌷🌷🌷🌷

با همسرت رفیق باش!
هنگامی که وارد خانه خود می‌شوی و او چهره اش غمناک است ، بخاطر اختلافی که باهم دارید ، و یا به او توهین کرده‌یی!
🌷🌷🌷🌷🌷

با او رفیق باش!
زیرا که او در دنیا غیر از تو کسیی را ندارد،
خطاهایش را فراموش کن و علاقه‌ات را به او یادآوری کن!
🌷🌷🌷🌷

با همسرت رفیق باش!
وقتی که او مریض می‌شود ، و بدان که روزهای عادت ماهانه و زایمان بر او خیلی سخت می‌گذرد به‌همین خاطر است که خداوند نماز و روزه را در این روزها از او برداشته است ، پس با او دوست باش و با خواسته‌های زیاد او را اذیت نکن!
🌷🌷🌷🌷

با همسرت رفیق باش!
آنگاه که با ضعف خود در حق تو خطایی کرد،
سپس پشیمان شد و معذرت خواست ، عذرخواهی اش را قبول کن و با او دوست باش!
🌷🌷🌷🌷
با همسرت رفیق باش!
آنگاه که به تو وعده تغییر داده است، اما خلاف آن واقع شده به سبب ضعف انسان بودنش ، پس صبر کن که او می‌خواهد حب خود را به تو ثابت کند.
🌷🌷🌷🌷
با همسرت رفیق باش!
او غذایت را آماده می کند و لباست را می‌شوید و فرزندانت را تربیت می‌کند، بدون هیچ توقع و پاداشی!
🌷🌷🌷🌷
با همسرت رفیق باش!
که در دنیا قبل از آخرت ثمره آنرا می‌بینی اما عجله نکن!
🌷🌷🌷🌷
پس با همسرت رفیق باش!
قبل از آنکه روزی بیاید که او رفته باشد ، و تو به تندی‌هایت و رفتار بدت با او فکر کنی و پشیمان شوی و آرزو‌ کنی که یکبار دیگر او را ببینی و صدایش را بشنوی، اما دیگر زمان است که او از دست رفته و به رویاها و کابوس تبدیل شده باشد.با همسرت رفیق باش!
عبادالله … طاغوت شکن .

Print Friendly, PDF & Email