پښتو کيبورډ

 

 Pashto Keyboard پښتو ژبه ډونلوډ کړﺉ

        Pashto Fonts   پښتو فانت ډونلوډ کړﺉ

کله مو چې د پښتو ژبی سافټوير يا پښتو کيبورډ ډونلوډ کړ My computer کې control panel کليک کړﺉ بيا Language نښه کړﺉ ورسته Regoinal options کې pashto نښه Apply ووهی که پدی ليست کې پښتو نه وه داخله شوي نو يو ځل مو کمپيوتر ريسټارټ کړﺉ .

 

 پښتو په انګليسی او انګليسی په پښتو ډيکشنری ډونلوډ کړﺉ

 پښتو ډيکشنری ډونلوډ کړﺉ

Print Friendly, PDF & Email