په اسلام کې د مور او پلار حقونه (په غږ کې)

محصلينو ته بيان – د استاذ شاکري له بيانونو څخه

Print Friendly, PDF & Email