په کور کې د قرآنکريم تفسير

مسلمان لره ښايي چې د قرآنکريم په ترجمه او معنی څه نا څه ځان پوه کړي څو په قرآنکريم کې تدبر او فکر وکولای شي ، دا په غږ کې تفسير د مولانا اسماعيل دی چې مختصر ، فصيح ، عام فهمه دی او د عامو مسلمانان لپاره ډير مناسب دی نو تاسې کولای دغه تفسير کښته او پخپل کور کې له خپلې مبارکې کورنۍ سره يو ځای واورئ .

لومړۍ برخه

دوهمه برخه

دريمه برخه

څلورمه برخه

پنځمه برخه

شپږمه برخه

Print Friendly, PDF & Email