دکفارو سره دمشابهت اقسام

 

دکفارو سره دمشابهت اقسام
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم (ابوداؤد)
 
 
۱- د کفارو سره په اعتقاداتو او عباداتو کې مشابهت کفر دی او په مذهبی رسوماتو کې حرام دی لکه  د نصاراوو په ډول پر سينه صليب را ځړول يا د هندوانو په شان زنار تړل دا ډول تشبه بې شکه حرامه ده او داسې شيان اختيارول کفر دی .
۲- په معاشرت او قومی شعايرو کې تشبه مکروه تحريمی ده مثلاً د يو قوم مخصوص لباس استعمالول چې هغه خاص د هغوی طرف ته منسوب وي او ددغه خاص لباس استعمالونکې په دې کار سره د خلکو په نظر کې د هغه قوم يو فرد ګڼل کيږي دا ټول ممنوع او نا روا دی په تشبه کې داخل دي .
۳- کوم شيان چې نه خو د نورو قومو قومی وضع او نه مذهبی وضع وي بلکی د دوی ايجاد وي نو د داسې څيزونو استعمال بې له شکه د شريعت له مخې رواه دی .
۴- په مسلمانانو کې چې کوم فاسقان يا بدعتيان وي د هغوی سره مشابهت هم ګناه ده .
خلاصه مطلب :
د کفارو سره په مذهبی کارونو کې مشابهت کول حرام دي ، او په قومی شعارو کې مشابهت کول مکروه تحريمی دي په نورو ايجاداتو او انتظاماتو کې رواه دي .
(فتاوی ابوالمختار ،سيرت المصطفی ، تحفة العلماء ج ۲ ص ۱۲۹، حيات المسلمين ج ۲ ص ۱۳۱ او وعظ الحدود) .
اشرف علی تهانوي ليکې که په خارجی ملکونو کې څوک د کفارو په مثل جامی اغوندی نو دامشابهت نه دی ځکه چې هلته د خلکوپه نظر کې دا نه ورګرځی چې دا د پرديو لباس دی بلکی هلته د ټولو همدا لباس دی که مسلمانان دی او که غير مسلمانان (تحفة العلماء – حيات المسلمين ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email