دعوت به نصرانیت در افغانستان

اشغال مناسبترين بستري برای نشر نصرانیت در یک کشور اشغالی است بلکه این مبلغان نصرانیت اند که پایه های اشغال صلیبی را در کشوری مستحکم می سازند و فضا را در این کشور بیشتر آماده پذیرش اشغال و فرهنگ منحط آن می گردانند.

تبلیغ نصرانیت در کشورهای اسلامی همزمان به اشغال نظامی به راه انداخته شد. کسانی که راه را برای تبلیغ نصرانیت هموار ساختند خاورشناسان بودند که اقدام به ترجمه محرف (تحریف شده) قرآن کریم کردند.

تبلیغ نصرانیت به ویژه در مناطقی به اوجش میرسد که فقر در آن دیار خیمه اش را گسترده باشد فقر دربی است که دعوات گمراه کننده می توانند با استفاده از آن در جامعه ی نفوذ یابند و افرادی ازاین جامعه را بربایند و شیفته خود بگردانند.

افغانستان کشوریست که از این دعوات گمراه کننده در امان نمانده است نصرانیت با اینکه در سال های اخیر درافغانستان به ویژه در زیر چتر اشغال امریکایی قد برافراشته است در سابق به گونه مرموزی فعالیت داشت البته فعالیت مبلغان نصرانی در بیرون از افغانستان به ویژه در دو کشور ایران و پاکستان بیشتر بود.

کورسهای (کلاسهای) اموزش انگلیسی بستر گرم این دعوت گمراه کننده بود در شهر اسلام آباد در کشور پاکستان مرکزی را افتتاح نمودند که به اسم کورس کانادایی شهرت داشت این مرکز تا اکنون فعالیت دارد در این مرکز آموزش زبان انگلیسی مبلغان متخصص از کشور های امریکا وکانادا مشغول تدریس بودند و کسانی در این مرکز مشغول آموزش زبان انگلیسی بودند به صراحت می گفتند که این مرکز اصلا مرکز دعوت به سوی نصرانیت است.

در مناسبات مختلفی به ویژه عید کریسمس همه را به کلیسا فرامی خواندند و کتاب های را در زمینه به دسترس شاگردان قرار میدادند و  در زمینه به شاگردان به بهانه تقویت زبان انگلیسی فلم هایی را به نمایش می گذاشتند که همه به شکلی از اشکال به نصرانیت دعوت می کرد.

اما با اشغال افغانستان و ریختن امریکایی ها به این کشور دعوت نصرانیت شکل دیگری را به خود می گیرد در بخش از مناطق به ویژه شمال و مناطق مرکزی دعوت نصرانیت به شکل فزاینده به پیش میرود وشیعیان بستر گرم این دعوت اند البته این دعوای محض نیست بلکه در زمینه شواهدی وجود دارد که اصلا نمی شود آن را انکار کرد.

اکثر مبلغان به سوی این دین کسانی اند که یا اصلا ایرانی اند و یا اینکه از شیعیانی اند که در ایران مدتی را سپری کرده اند لهجه فارسی ایرانی این مبلغان نشاندهنده این حقیقت است.

این مبلغان در نهاد هایی در ظاهر خیریه وظیفه دارند در حالیکه این نهاد هایی اند که به نصرانیت دعوت می کنند و عناوین فریبنده این نهاد ها را چتری گرفته اند تا خود را پنهان سازند نهاد های (شلترنو) و (امگا) و (پت) از نهاد های اند که در شمال افغانستان فعالیت بیشتری دارند و به سوی نصرانیت دعوت می کنند البته در زمینه به وسایل گوناگونی پناه میبرند تا بتوانند افرادی بیشتری جلب نمایند.

نشر کتاب های دینی که در راس آن کتاب “مژده برای عصر جدید” است که حاوی نامه ها و مواعظ شاول یهودی است که در حقیقت موسس دین محرف مسیحیت می باشد این کتاب سابقه چند ساله در افغانستان دارد بلکه این کتاب علنا در کتابخانه های کابل به فروش میرسید و چون عنوان جذاب داشت به سرعت توجه خواننده را به خود جلب می کرد اما محتوای گنگ ومبهم و حجم بزرگ کتاب سبب می شود که خواننده کتاب را همه به خوانش نگیرد.

اما اکنون کتابهای دیگری نیز بر این کتاب افزوده اند که رایگان توزیع میگردد ویا اینکه به قیمت خیلی نازل در کتابخانه ها به فروش میرسد برخی از کتابها قرار ذیل اند:

 کتاب پیدایش (اوّلین کتاب تورات)، مژده براى عصر جدید (انجیل مقدس، عهد جدید)، مبانى مسیحیت، مهر و صفا، من او را نمى کشم، گنجینه طلایى از حکمت سلیمان، دیوان محبت، قربانى، راه به سوى نجات ابدى، زندگى تازه (دوره زندگى مسیحى)، در جستجوى حقیقت، مرد آسمانى، ده حکم شرعى موسى علیه السلام ، به کجا با این بارم؟، کمک آسمانى، بخشایش واقعى ووو كتابهاي دیگر در این زمینه.

این کتابها به گونه با قطع وصحافت زیبای به نشر می رسد تا توجه قشر کودک و نوجوان را جلب کند.  

بر اساس گزارشی تنها در 1386 هجری شمسی تنها حدود 000/40 کتاب مذهبى وارد نواحى شمالى شده است. وکتابخانه های دقیق بلخی و امیر علی شیرنوایی در شهر مزار در شمال افغانستان از نهاد های به اصطلاح فرهنگی اند که  در زمینه دعوت نصرانی فعالیت گسترده دارند.

حجم گسترده و فزایندۀ فعالیت های تنصیری و رافضی در افغانستان در حالی صورت می گیرد که کشورهای اسلامی و موسسات دعوی اهل سنت، افغانستان را به کلی فراموش کرده اند و حتی از ذکر اسم افغانستان می هراسند و این ترس و عدم توجه به این کشور مسلمان که در راستای دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی در مقابل کمونیسم جهانی بیش از دو میلیون قربانی داده خیانت به اسلام و این ملت قهرمان می باشد.

 سايت اخبار اهل سنت – احمد فارسي از كابل

Print Friendly, PDF & Email