د مړي د اسقاط ، خيراتونو او فاتحه خواني حکم څه دی ؟

آیا د مړی ده اسقاط لپاره حیله یا دایره جوړول شته لکه څنګه چې نن سبا په افغانستان کې ده
آیا په مړی پسې خیراتونه او ختمونه لکه څنګه چې د رواج په شکل په افغانستان کې دی شته او کنه.
آیا د یو کس د مړینی څخه ورورسته فاتحه خوانی شته لکه څنګه چې په افغانستان کې ده.
یاداشت: دا درې پوښتنې لرم البته د حنفی فقه له نظره دغه ځوابونه راکړی. مننه د ځواب په هیله یم

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د پورته پښتنو ځوابونه په لاندې لينکونو کې ولولئ

د جنازې ، دفن او قبرونو بدعتونه

تعزيت او مروجې فاتحه خاني

حيله اسقاط

د مړي د ايصال لپاره خيراتونه او صدقات

Print Friendly, PDF & Email