په اسلام کې دمسلمانی ښځی منزلت او مرتبه

ښځه په ټولنه کې ستر رول لوبوي او دمسؤليت په سرته رسولو کې د نارينه سره شريک ګڼل کیږي مګر مخکی له اسلامه ورته دحقارت په سترګه کتل کيدل هغه مهال به يي له تکليفونو ،ظلم ،قهر او د دوی په حقوقو دتيري او دکرامت له منځه وړلو ژوند کاوه ترهغه ښځه پدی حالت کې وه ترڅو چې اسلام سپيڅلی دين ظاهر شو نو پس ښځی ته يي کرامت درناوی او هراړخيزه ټول حقوق ورکړل .

په اسلام کې دښځی منزلت او مرتبه :

اسلام ښځه په ډيرو امتيازونو سره مخصوصه کړی ده او په ټولنه کې يي مرتبه هم ستره ګرځولی او داټول هرڅه پدی چې ښځه دوه ستر مسؤليتنه او کارونه ترسره کوي :

لومړی : ښځه دنارینه لپاره روحي ، معنوي اوحسي  سکون بلل کيږي ترڅو خاوند ورسره دخپلی ستړتيا ، او غمونو کمولو سره مطمئن ژوند وکړي او همداراز ځينی هغه کارونه ترسره کول چې ښځه پری مکلفه نه ده

دويم :دولادت (حمل) تکليفونه ،مشقتونه ګالل،همداراز دمورتوب او داولاد روزنی او دهغوی جوړونی اوتيارونی مسؤليت درلودل

هغه امتيازات چې اسلام پری ښځه مخصوصه کړی ده :

اول : اسلام ښځی ته دستر قيادت اوهغی ورته مسؤليت معاف کړی دی او دغه ټول ستر بوج يي دنارينه په اوږو اچولی دی ،خو داممکنه ده چې دضرورت پ صورت کې نارينه له ښځی کومک وغواړي ،هغه هم پداسی حال کې که چيرته ښځی وغوښتل

دويم : دجهاد له فريضی او ددښمن له مقابلی او په جنګ کې له جنګيدو يي معاف کړی ده ،خو دوضاحت لپاره بايد ووايم چې دغه ټول يي ورته مباح ګرځولي دي

دریم : دقاضي پروړاندی د شهادت (شاهدۍ ) پرمهال يي تخفيف ورکړی نوددی مسؤليت يي دنارينه نيم مسؤليت ګرځولی دی

څلورم : دکور نفقي مسؤليت يي ورته معاف کړی دی او دغه ټول بوج يي په نارینه اچولی دی ،چې پېل يي له مهر څخه کيږي او تر داولادونو داحتياجاتو پوری يي لړی غزیدلی که څه هم دژوند ترپايه ده پدی اساس چې په ښځه زياتی ونشي .

په اسلام کې دښځو حقوق :

اسلام نارینه او ښځينه ته په ديني واجباتو ، عباداتوکې مساوي حق ورکړی دی او همداراز يي ښځه چې ځانګړی کړی او ډیر شرف وربښلی هغه دمور کلمه ده چې مور يي ګرځولی اوپه جنت کې يي درجه هم ستره درجه دمور ګرځولی ده .

اسلام ښځه په هغه څه مکلفه کړی په کوم څه يي چې نارینه مکلف کړی دی ،پرته له هغو تکاليفو چې ښځه يي نشي ګالی او يا يي دبيولوژي فيزيايي طبيعت سره په تصادم کی دي مثلا لکه جهاد چې دا دښځی دوسع کار ندی .

اسلام پدی تأکيد کړی چې دنارينه طبيعت ته ورته دښځی طبيعت دی

په عباداتوکی دمساواتو خطاب چې په قران کریم دواړو ته راغلی دی

مالي مسؤليت يي هم ښځی ته ورکړی دی  دخاوند ټول مليکت دښځی سره دی او ښځه يي مالي مسؤله ده

 که څه هم ما وغوښتل چې دغه هره خبره دقران او حديث په رڼا کی شرح کړم خو بياهم دموضوع داوږديدو له امله می پدی اکتفاء وکړه هيله ده خويندې ورونه يي ولولي استفاده تری وکړي

ليکوال : أفنان أبومفرح

ژباړه : استاد محمد اکرم همت

Print Friendly, PDF & Email