د اولياء کرامو له غوره ارشاداتو څخه

 

داولياء کرامو له غوره ارشاتاتو څخه
۱- بخل دنعمت اود خدای (ج) د داد څخه انکار دی .
۲- سخا دشکر او عاطفې معنی ده .
۳- له دنيا او هغه څوک چه په دنيا کې اوسيږي د وفا تمعه مه کوی .
۴- کبر هغه زينه ده چه له آخری پوړ څخه سړی پر ځمکه غورځوي .
۵- د امرا ء سره غرور اود فقراء سره عجز تواضح ده .
۶- خوف او رجا د بنده لپاره داسې ضرور دي لکه د مرغه لپاره دوه وزرونه که يو هم بيکاره شي نو بل کله هم کار نه شي کولای.
۷- د صبر دری علامې دي ،ترک شکايت ،صدق رضا او قبوليت رضا .
۸- عقل ددنيا بنياد دی او د عقل بنياد علم دی او دعلم بنياد صبر دی .
۹- دينی او دنيوی مفادات صرف ديوې لحظې صبر سره حاصليږي .
۱۰- دعزت خاوند هغه څوک دی چه ګناهونو نه وی ذليل کړی.
۱۱- اخلاص دادی چه سړی اعلی ترين عبادت ادنا ترين تصور کړي .
۱۲- دځمکې پر سر له دوعا پورته بل لوی قوت نشته .
۱۳- تکليف او زحمت يا دګناه ثمره او يا امتحان دی چه حل یي رجوع او صبر دی.
۱۴- علم لوی دولت دی خو چه تقوای او عمل ورسره وي .
۱۵- چا چی له خدای (ج) سره ژوند تير کړ هغه نه مري .
Print Friendly, PDF & Email