د جنابت په حالت کې د جنازې لمونځ کول

بِسْم الله الرحمن الرحيم
په شروع كي درته السلام عليكم
زما دا فوشتنه ده چي سو مياشتي مخكي زما خور وفات(مره)شو او په هغه ورز زما غسل نه وه نو ما جنازي وكري وروسته دي جنازي خورجانه ما خاورو ته وه سپاراله اوس غوارم چي زه بايد سه وكرم او غسل وجه يا ما خپله له لإسه كار اخستي يا شيطان هيله كوم چي درست جواب راكري چي زه سه وكرم مننه

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ددې پوښتنو ځوابونه شته ، او ستاسو په ايمل کې مشکل وو ځواب نه در ليږل کېدو .
قصداً د جنابت او بې اودسۍ په حالت کې لمونځ او جنازه لمونځ کول سخته ګناه ده مګر که په هيره وي د لمانځه قضايي ګرځول پکار دي
https://dawat610.com/archives/8178

د جنازې لمونځ قضايي نلري
https://dawat610.com/archives/12699

Print Friendly, PDF & Email