د زکات حساب

د زکات د حساب سافټوير پر ليکه شو

دا سافټوير ساده جوښت لري چې تاسې ته د زکات نصاب او د زکات اندازه ټاکې .

لومړی به د خپل استوګن هيواد يا ښار د سپينو او سرو زرو د يو ګرام نرخ داخل کړئ هغه به افغانۍ ته واړوئ ، وروسته به خپله پانګه (سپين زر ، سره زر او نغدې پيسې ) داخل کړې .

لږ انتظار وکړئ ………………………

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً