حجب (د ميراث څخه محرومول)

حجب په لغت کې منع کولو ته وايي او په اصطلاح کې د ځېنو ورثه د ځينو نورو لپاره له ميراث څخه محرومېدلو ته حجب وايي ، چې دوه قسم دی حجب حرمان او حجب نقصان .

حجب حرمان : کوم چې ورثه په بشپړ ډول له ميراث څخه محروم کړي حجب حرمان بلل کيږي .

مثلاً کله چې د مړي زوی موجود وي ورور په کامل ډول له ميراث څخه محروميږي .

همدارنګه د زوی په موجوديت کې لمسۍ محروم ګرځي .

د پلار يا مور په موجوديت کې نيکه او نيا محروميږي .

حقيقي وروڼه او خويندې د مړي د اولاد په موجوديت محروميږي .

حجب نقصان : کوم چې د ورثه څه برخه کمه لږ او ناقصه شي هغه ته حجب نقصان وايي .

مثلاً کله چې د خاوند څخه اولاد پاتې وي د ښځې برخه د 1/4 څخه 1/8 کموي همدارنګه که د مړي فرع (اولاد ) پاتې وي د مور برخه د 1/3 څخه 1/6 کموي .

همدارنګه که د ښځې اولاد پاتې وي د خاوند برخه د 1/2 څخه 1/4 ښکته کيږي .

د حجب حرمان د لنډيز جدول :

شميره

محجوب

حاجب ( د کوم شخص په وسيله چې حجب کيږي )

1

نيکه

د پلار په موجوديت سره حجب کيږي مګر پلار نه حجب کيږي .

2

نيا

د مور په موجوديت سره حجب کيږي مګر مور نه حجب کيږي .

3

زوی زوی (لمسی)

د زوی په موجوديت سره حجب کيږي مګر زوی نه حجب کيږي .

4

د زوی لور(لمسۍ)

د لور په موجوديت سره حجب کيږي مګر لور نه حجب کيږي .

5

حقيقي خور

د زوی ، لمسي ، پلار او نيکه په موجوديت کې حجب کيږي .

6

پلارنی خور

د زوی ، لمسي ، پلار او نيکه ، حقيقي ورور ، حقيقي خويندو په موجوديت کې حجب کيږي .

7

حقيقي ورور

د زوی ، لمسي ، پلار او نيکه په موجوديت کې حجب کيږي .

8

پلارنی ورور

د زوی ، لمسي ، پلار او نيکه ، حيقيقي ورور او حقيقي خور چې کله عصبه مع الغير وي حجب کيږي .

9

مورنی ورور او خور

د زوی ، لور ، لمسی او لمسۍ ، پلار او نيکه په موجوديت سره حجب کيږي .

10

د حقيقي ورور زوی

د زوی ، لمسي ، حقيقي ورور ، پلار او نيکه ، حقيقي خور چې کله عصبه مع الغير وي ، پلارنی ورور او پلارنۍ خور چې کله عصبه مع الغير وي حجب کيږي .

11

د پلارني ورور زوی

د زوی ، لمسي ، حقيقي ورور ، پلار او نيکه ،حقيقي او پلارنی خور چې کله عصبه مع الغير وي حجب کوي .

12

حقيقي تره يا کاکا

د حقيقي او پلارني ورور په زوی سره حجب کيږي .

13

پلارنی تره يا کاکا

په حقيقي تره يا کاکا سره حجب کيږي .

14

د حقيقي تره زوی

پلارنی تره او د پلارني تره زوی حجب کيږي .

15

د پلارني تره زوی

حقيقي تره او د حقيقي تره زوی حجب کيږي .

 www.dawat610.com

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً