هسې خو کتابونه شته او هر څوک يې لری او پيدا کولی يې شي ولی ددی آنلاين دورې هدف دادی چې د تجويد زده کړه د يوه منظم درسي سيستم په بڼه تر سره شي .

نوځکه لږ لږ لنډ مطالب خپريږي چې ښه تمرين شي او په دماغ کې کلک ځای پرځای شي نور به هره ورځ لنډ لنډ مطالب خپريږي .

چې په راتلونکو څو نورو مطالبو کې به ان شآءالله ختم شي .

د حروفو مخارج :
مخارج جمع د مخرج ده مخرج دوتلوځای ته وايي .
دتجويد په علم کې مخرج هغه ځای دی کوم چې توری ورڅخه ادا کيږي .
چې په حلق ،خوله ،شونډی او د خولی خاليګاه څخه  ادا کيږي.
ديوحرف د مخرج پيداکولو اسانه طريقه داده چې دحرف نه مخکی همزه راوړو او نومړي حرف  ساکن ګرځي هر چيرې چې آواز ختم شو همغه يې مخرج دي .
مثلا دب حرف همزه” ورباندې اضافه كوو “ أبْ وينو چې آواز يې د دوو شنډو ترمنځ کله چې سره وچسپيږي نو ويلای شو چې دب مخرج د دو شنډو چې سره ولګيږي ادا کيږي .
د حروفو مخارج په لاندې برخو ويشل شوي :
اول : حلق (ستونی ):
له ستونی څخه شپږ حروف  په لاندې ډول تلفظ کيږي :
د حلق آخر د سينې له طرفه همزه اوها تلظ کيږي (أء أء) (أه أه ).
د حلق له منځنۍ برخې څخه ع او حراوځي (أع أع ) (أح أح ).
د حلق له شروع يعنی د خولې له طرفه غ او خ تلفظ کيږي (أغ أ غ) (أخ أخ ).
دوهم  دشونډومخرجونه  :
د شونډو څخه څلور توري  په لاندې ډول ادا کيږي :
1- کله چې پاس او لاندې شونډی سره ولګيږي ب او م تلفظ کيږي .
2- هركله چې دواړه شونډې د ګل د غوټۍ په څير راغونډې شي او سره ونه لګول شي نوبې مده وادا کيږی .
3- د لاندنۍ شونډه د پاس غاښونو له څوکو سره پيوست کولو سره ف تورې ادا کيږي .
دريم  د خولې داخلی خاليګاه  (جوف ):
له دغه ځای څخه دری مدلرونکي  تورې ادا کيږي .
۱- و کله چې ساکن وي او له هغه څخه مخکې حرف پيښ ولري لکه المغضوب
۲- ی کله چې ساکن وي او مخکې حرف يې زير ولري لکه نستعين

۳- الف کله چې بې حرکته وي يعنی سکون ولري او له هغي مخکې حرف زور ولري قَالَ کښې .

دعملي مثالونو لپاره لاندې سافټويرونه او ويديو ضروري ډونلود کړﺉ .

احکام تجويد http://www.almeshkat.net/books/arch…oks/Tajweed.zip

احکام تجويد په نړيواله سطحه د تجويد د زده کړي سافټوير دی کله مو چې په خپل کمپيوتر کې نصب کړ ښي طرف ته د عناوينو له ليست څخه (مخارج الحروف وصفاتها ) کليک کړﺉ بيا تفصيل مخارج کليک کړﺉ ورسته په صفحه کې منځنۍ عنوان د فهرس حسب المخارج الرئيسية ووهی بيا د خپلي خوښی مثلا حلقي حروفو مخرج نښه کړﺉ ورسته د حروفو د مخارجو د ادا په صوت کې د پاره چپې خوا ګنج کې د لاوسپيکر علامه ووهی او ادا کولو ته غوږ شی .

بل مهم سافټوير ډونلوډ کړﺉ : داهم ډير مهم سافټوير دی چې د تجويد علم په عربي ژبه تشريح کوي ولی زمونږ لپاره يې مثالونه ډير مهم دي .

د ح،خ حروف مخرج او د هغې ادا په غږ کې  ډونلوډ کړﺉ

د ع،غ، و حروفو مخرجونه او ادا په غږ کې  ډونلود کړﺉ

څلورم ژبه (لسان ) له ژبې څخه 18 حروف  ادا کيږي
۱- دق مخرج :
هرکله چې د ژبی پای له نرم تالو سره ولګيږي د ق توری ادا
کيږي .
۲- دک مخرج هم دق په څير د ژبې پای له تالو سره لګيدو
سره تلفظ کيږي مګر دومره توپير چې د قاف له مخرج څخه لږ
بيرون د خولې طرف ته او دهغي د تلفظ پر مهال کوچنۍ ژبه آزاده
وي او دژبی په پای پورې نه سريښيږي .
۳- د ” ض ” مخرج :
كله چې د ژبي يواړخ له پاس خوا (له ښي څخه چپ لور ته ) د
اضراسي غاښونو سره ولګول شي دض توری تلفظ کيږي البته
له چپی خوا څخه يې ادا کول اسانه دی .
خو پام وشي چې ض د ظ” او “دپه څير ادا نه شي .
۴- د ل مخرج :
هر کله چې د ژبې څوکه  دپاسنيو ثناياغاښونو د بيخونو سره
ولګول شي د لتوری ادا کيږي .
۵- دن مخرج :
هرکله چې د لام د مخرج نه لږ کښته د ژبې څوکه د رباعياتو
غاښونو د بيخ سره ولګول شي ن” توری ترې راوځي .
۶- در مخرج :
کله چې د ژبې د څوکې شا د پاسنيو ثنايا غاښونو د بيخ سره
ولګ

۷– د” ط،د،ت ”  مخرج :

هر کله چې د ژبی د شاطرف سر د پاسنيو ثناياوو له بيخ سره ولګيږي ، خو دومره توپير شته چې د” ط ”  حرف د استعلاء د صفت د لرلو له کبله سخت او ډبل ادا کيږي .

۸- د” ظ،ذ،ث ” مخرج :

هرکله چې د ژبی د شاطرف سر د پاسنيو ثنايا له څوکوسره ولګيږي  د (ظ،ذ،ث ) حروف اداکيږي .

۹- د” س،ز،ص ” مخرج :

هر کله چه د ژبې پاسنی طرف د پاسنيو او لاندينيو ثنايا غاښونو د منځ سره پيوسته شي نو د “ز،س،ص”توري ادا کيږي .

10- د” ج،ش،ي ” مخرج :

کله چې د ژبې منځنۍ برخه دمقابل تالو سره ولګيږي نود” ج  ، ش،ی” او غير مدي ” ي ” تلفظ کيږي .

د ژبې په مخارجو کې غاښونه  ډير يا د شوي دي چې د غاښونو لنډبيان په لاندې ډول دی :

غاښونـــــــــــــــــــه

د بالغ انسان د غاښونو شمير زياتره (۳۲) وي چې (۱۶) يې په پاسنۍ او (۱۶) په لاندينۍ ژامه کې وي .

 غاښونه عموماً پر څلورو برخو ويشل شوي دی ثنايا ،رباعيات ،انياب او اضراس

۱- ثنايا غاښونه (1):

لومړي مخامخ دوه غاښونه دي چي پورته يې ثناياعليا او كښته يې ثنايا سفلٰى دي اوټوله څلوردي .

۲- رباعي ښاغونه (2) :

دثناياغاښونوترڅنګ چي يو ښي اړخ ته اوبل هم كيڼ اړ خ ته واقع وي دوه په پاسنۍ ژامه او دوه په لاندينۍ  ژامه کې وي ټول څلور دي .

۳- انياب غاښونه (3) :

د رباعي غاښونو ښي او کيڼ اړخ ته دوه پورته او دوه کښته غاښونه دي  ټول څلور دي .

۴- اضراس غاښونه دی چې پر دريو برخو ويښل شوي دي :

4.1-  ضواحک

4.2 – طواحن

4.3 – نواجذ

آن لاين اسلامې لارښود

 

Print Friendly, PDF & Email