بسم الله الرحمن الرحيم

علم التجويد 

الأحکام التجويد (د تجويد سافټوير بيان او مثال يې په غږ کې )

کتاب أطلس في التجويد – دوکتور سويد

الميسر المفيد في علم التجويد

التجويد المصوَّر

تصويري تجويد

صوتي مثالونه

د قرآنکريم د تلاوت د زده کړې سافټوير چې د انټرنټ د وصل په صورت کې کار کوي

 د انټرنيټ څخه پرته له لاندې لينک څخه ښکته کړئ

القرص الليزري CD-ROM – الحجم 512 ميغا بايت

Print Friendly, PDF & Email