دخاوند دغیبت له امله د زوجې د بیلتون شرایط کوم دي؟

محمد ياسين المهاجر

السلام عليکم :

تاسې ته مو څو ځله د ځواب لينک در وليږلو مګر د ايمل ادرس د ستونزې له امله نه ليږل کيده

Address not found
Your message wasn’t delivered to [email protected] because the address couldn’t be found, or is —– Message truncated —–

مهرباني وکړئ خپل ځواب دلته ولولئ

http://www.dawat610.com/archives/4935

Print Friendly, PDF & Email