غرب داسې اسلام غواړي چې په اسلامي هيوادونو کې حکومت د دوی وي په حکومت او قضاء کې د اسلامي شريعت د قانون پر ځای سيکولرزم حاکم وي د حکومت او قضاء قانون به د اسلامي شريعت پر ځای د بشر ساختګي قانون وي .
خو جومات به د مسلمانان وي داسې چې محراب به د دوی په کنترول او حاکميت کې وي نور د مسلمانانو په فردي اعمال لمونځونو ، ښه ډيرو نفلونه ، روژه نيولو او حج کار نلري ځکه دغه اعمال د دوی د پاره او د دوی د حکومت د پاره ضرر نلري .
امر بالمعروف او نهی عن المنکر به يوازې د ثواب او فضيلت په بيانولو پورې منحصر وي د منکراتو بيان به نه وي .
د منکراتو او ناروا کارونو لپاره تبليغ کول لکه : د سود ، قمار لپاره علني دعوت او تبليغ کول ، د رشوت رواجول ، د فحشاء ، الحاد او سيکولرزم ، مسيحيت او بوديزم ته د خلکو دعوت او د اسلامي شعايرو سپکاوی به د بيان آزادي وي .
مګر د اسلام د دفاع لپاره هر ډول تبليغات به تروريزم بلل کيږي .

و ماتوفيقي الا بالله عليه توکلت و اليه انيب

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Print Friendly, PDF & Email