نن د ذوی الحجې آتم (ترويه) ورځ د حج مناسک پيل شول ، د حجاج کرامو کاروانونه د منی په لوري روان دي ، د تکبير ، تهليل او تحميد شعارونه ورکوي، دوی به شپه په منی کې سبا کړي او سبا د ذوالحجې (۹) د پنجشنبې ورځ به په عرفات باندې وقوف وکړي الله تعالی دې د ټولو حجاج کرامو حج قبول او د ټولو حجاج کرامو او زمړنږ ټولو مسلمانانو صالح اعمال قبول کړي

منبع : جريدة الرياض – عربستان

موقع : أفغانية الاسلامية (www.dawat610.com)

Print Friendly, PDF & Email